خانه
درباره من
نمونه کارها

logo

blog-image

آفاق امیریان

۱۸/۰۴/۱۴۰۱

● موسس و مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای ابریشم در دو شعبه اصفھان و تھران

● نویسنده ۴٢ جلد کتاب شخصی در زمینه ھنرھای دستی

● نویسنده استانداردھای مختلف سازمان فنی حرفه ای

● سابقه‌ی 18 سال فعالیت در شبکه ھای بین المللی و ملی در صدا و سیما

● دارای گواھی چند ثبت آثار ھنری نفیس

● برگزار کننده و مدیر اولین جشنواره مد پایدار در سال ١٣٩٩

● برگزار کننده اولین جشنواره ملی ساخت عروسک ھای بومی و مدرن

● داور جشنواره ھای ملی مختلف در سطح کشور

● ارائه دھنده ی شیوه ھای نوین و صاحب سبک در دوختھای تزیینی روی لباس

● تاسیس شرکت صادرات و واردات در کشور عمان

● دارای دو ثبت برند به نامھای ابریشم و مد یافت